Vítejte Host, jsi v: Přihlásit

Mula Wiki

RSS RSS

Navigace (cz)
Hledání
»

PoweredBy

K čemu je Mula?

Mula pomáhá komukoliv přepravit cokoliv. Výrazně zjednodušuje a urychluje výběr přepravní firmy. Je volně přístupná všem - nejen společnostem a podnikatelům, kteří poptávají přepravu pro své zboží, ale i malým zákazníkům, kteří se stěhují nebo chtějí cokoliv převézt. Přepravcům portál Mula poskytuje cenný zdroj nových zajímavých přepravních zakázek.

Kdo může Mulu využívat?

Jako zákazník se může registrovat kdokoliv, kdo chce přepravit věci X a Y z bodu A do bodu B. Jako přepravce se může registrovat kterákoliv firma realizující přepravu nebo stěhování. Po její registraci na Mule naši administrátoři dohledají její detaily v registru ARES - obory činnosti relevantní pro přepravu a stěhování, přepravní koncesi a plátcovství DPH.

Jak Mula funguje?

Viz Jak to funguje.

Jak a kdy končí aukce?

Aukce může skončit třemi způsoby:
 1. zákazník si vybere nabídku přepravce,
 2. zákazník aukci stáhne,
 3. zákazník nevybere nabídku ani do tří dnů po jejím ukončením, tak je aukce automaticky stažena.

Jak funguje hodnocení?

Po úspěšném ukončení aukce jsou zákazník i přepravce požádáni o vzájemné hodnocení. Žádost o hodnocení je doručena emailem. Pokud je určen termín přepravy určen, pak je žádost doručena tři dny po jeho uplynutí. Pokud je termín přepravy dohodou, je žádost doručena týden po uzavření aukce. Přepravce je žádán pouze o bodové hodnocení, zákazníci mohou navíc udělit i hodnocení slovní.

Jak poznám spolehlivost konkrétního přepravce?

 1. Způsobem, jakým se mnou komunikuje v chatu.
 2. Z jeho profilu, který je připojen k jeho nabídce. V profilu je uveden:
  1. popis činnosti firmy,
  2. výpis z rejstříku ARES – doba registrace, obory činnosti, koncese,
  3. hodnocení ostatních zákazníků – bodové i slovní.

Kdo je zodpovědný za škodu způsobenou při přepravě?

Mula funguje pouze jako prostředník. Kontakt se zákazníkem i vlastní přepravu realizuje přepravce, který je rovněž zodpovědný za škodu. Každý přepravce by měl být pojištěný proti škodě způsobené jím způsobené.

Je možné objednat přepravu i za hranice ČR?

Ano, samozřejmě.

Jak se připravit na stěhování?

Viz Stěhování.

ScrewTurn Wiki version 3.0.3.555. Některé ikonky vytvořeny FamFamFam.